Curatio Meerhout

Kinesitherapie

De oorzaken daarvoor kunnen van allerlei aard zijn en zijn vaak een combinatie van fysieke en psychische factoren. Via bewegingstheparie ('kinesis' is Oud-Grieks voor 'beweging') zorgen onze kinesisten ervoor dat uw lichaam opnieuw optimaal functioneert en u weer onbelemmerd kunt bewegen.

type: 1

Een behandeling bij de kinesist is aangewezen wanneer u niet meer optimaal kunt functioneren door lichamelijke belemmeringen. Het meest voorkomend zijn onder meer pijnlijke en 'geblokkeerde' spieren en gewrichten.

specialists: 7, 5, 3, 2, 1