Specialisaties

Tijdens de eerste consultatie voert de therapeut een intakegesprek met de patiënt. In dat gesprek worden de klachten van de patiënt en de eventuele oorzaken daarvan uitgebreid besproken. Aansluitend volgt een fysiek onderzoek en vindt de eerste behandeling plaats.

Kinesitherapie

Een behandeling bij de kinesist is aangewezen wanneer u niet meer optimaal kunt functioneren door lichamelijke belemmeringen. Het meest voorkomend zijn onder meer pijnlijke en 'geblokkeerde' spieren en gewrichten.

De oorzaken daarvoor kunnen van allerlei aard zijn en zijn vaak een combinatie van fysieke en psychische factoren. Via bewegingstheparie ('kinesis' is Oud-Grieks voor 'beweging') zorgen onze kinesisten ervoor dat uw lichaam opnieuw optimaal functioneert en u weer onbelemmerd kunt bewegen.

Osteopathie (in opleiding)

Elise en Han zijn gestart aan de opleiding van Osteopathie in 2014 en zullen deze gedurende 6 jaar met vol enthousiasme volgen. In de osteopathie wordt het lichaam opgedeeld in drie systemen: het parietaal (beenderen), craniaal (schedel en bindweefsel) en het visceraal (organen) systeem.

Een dysfunctie of 'fixatie' in één van die systemen kan problemen veroorzaken in andere systemen. Het is de taak van de osteopaat om op zoek te gaan naar de oorspronkelijke dysfunctie om zo een behandeling op maat van de patiënt aan te kunnen bieden. De behandeling zelf bestaat uit verschillende manuele technieken.

Specialisten
Han Vanhoof Elise Bax
Bekkenbodemtraining of pelvische re-educatie (in opleiding)

Bekkenbodemtraining kan in vele gevallen een oplossing bieden voor problemen zoals ongewenst urineverlies, (te) vaak moeten plassen en seksuele dysfuncties. Vooral vrouwen lijden op latere leeftijd of na een bevalling aan deze kwalen.

Vaak is de oorzaak daarvan een verzwakking van de bekkenbodemspieren. Door bekkenbodemtraining leert u uw bekkenbodemspieren trainen om ze opnieuw strakker te maken. Voor zwangere vrouwen zijn bekkenbodemoefeningen ook vóór de bevalling zeker aan te raden. Zo voorkomt u namelijk problemen zoals bekkenpijn en incontinentie na de bevalling. Ook mannen kunnen baten bij bekkenbodemtraining, onder meer om incontinentie en erectiestoornissen tegen te gaan.

Specialisten
Nina Mariën
Cardiale revalidatie

Hartproblemen treffen een steeds groter wordend deel van de bevolking. Daarom is in sommige gevallen, zoals na hartfalen en cardiale ingrepen, cardiale revalidatie aangewezen.

Cardiale revalidatie bestaat uit een programma van fysieke oefeningen die onder begeleiding van een kinesist en in overleg met een arts worden uitgevoerd. Die oefeningen zijn erop gericht om een eventueel verlies aan bewegingsvrijheid na hartproblemen terug te draaien en het lichaam opnieuw volledig mobiel te maken.

Specialisten
Marcel Segers
Lymfedrainage (MLDV) en oedeemtherapie

Bij manuele lymfedrainage wordt het lymfesysteem door massagetherapie gestimuleerd om overtollig vocht af te voeren. Voluit staat MLDV voor Manuele Lymfedrainage ad modum Vodder.

De therapie werd dus genoemd naar haar grondlegger, de Deense bioloog Emil Vodder. Klachten zoals oedeem (zwellingen), sinusitis, reuma, whiplash, bloedcirculatiestoornissen (zoals spataders), orgaanklachten en klachten als gevolg van stress kunnen met behulp van MLDV behandeld worden.

Manuele therapie

Manuele therapie is voor patiënten van elke leeftijd, voor elke activiteit, als ook voor recidiverende klachten. Intensieve sportbeoefenaars, die het bewegingsstelsel zeer op proef stellen, kunnen bij ons terecht voor hun sportletsel. Bij veel sportletsels en overbelastingsletstels ligt het accent van revalidatie op een goed begeleid oefentherapeutisch programma.

Voor vele vormen van pijn en functiestoornissen in ons lichaam bestaat er een efficiënte oplossing. In manuele therapie wordt er eerst gezocht naar de oorzaak van de klacht. Van daaruit werkt de manuele therapeut een individuele behandelingsstrategie uit. Hierbij wordt er gestreefd naar een duurzame oplossing voor deze functiestoornissen. Het doel van manuele therapie bestaat uit het normaliseren van gewrichten en spieren zodat de functionele disbalans terug hersteld kan worden. Op deze manier kan er ingewerkt worden op pijn, die zowel acuut als chronisch van aard kan zijn.

Het onderzoek bestaat uit een vraaggesprek, een klinisch onderzoek en een specifiek toegepast onderzoek waarbij spieren, gewrichten en zenuwen worden getest. Zo kan de manueel therapeut de oorzaak en ernst van de klachten opsporen om zo tot een manueel therapeutische behandelingsplan te komen. Elke behandeling is individueel, verantwoord en deskundig opgebouwd en kan bestaat uit verschillende technieken:

  • Harmonische oscillaties
  • Manipulaties van de gewrichten, ‘kraken’
  • Mobilisaties
  • Diepe dwarse fricties
  • Stretchtechnieken
  • Spier en triggerpuntbehandelingen
  • Zenuwbehandeling
  • Medische trainingen en stabiliteitsoefeningen
  • Rug en nekschool
Manuele neurotherapie

Manuele neurotherapie is een specialisatie binnen de gewone manuele therapie die zich specifiek richt op het zenuwstelsel van de patiënt. Het doel van deze therapie is in de eerste plaats pijnverlichting.

Van daaruit wordt dan naar klachten in andere lichaamsdelen gekeken zodat de therapeut een beeld krijgt van de patiënt in zijn geheel.

Specialisten
Marcel Segers
Pre- en postnatale kinesitherapie (in opleiding)

Prenatale kinesitherapie bereidt zwangere vrouwen zowel fysiek als mentaal voor op hun bevalling. De therapie bestaat uit ontspannings-, ademhalings- en persoefeningen. Ook de bekkenbodemspieren worden getraind. Die oefeningen voorkomen incontinentieproblemen en uitzakking van de baarmoeder en/of blaas na de bevalling.

Postnatale kinesitherapie richt zicht voornamelijk op het herstel van de bekkenbodemspieren. Meer informatie daarover vindt u onder de specialisatie 'bekkenbodemtraining of pelvische re-educatie'. Ook de rug-, buik- en bilspieren worden getraind. Indien nodig en gewenst, helpt de therapeut ook de algemene conditie van de patiënt weer op te bouwen.

Specialisten
Nina Mariën
Sportkinesitherapie

Sportkinesitherapie richt zich specifiek op sporters met blessures en op (beginnende) sporters die blessures juist willen voorkomen. Afhankelijk van de sport die u beoefent, schrijft de sportkinesist u aangepaste oefeningen en een trainingsschema voor.

Ook manuele therapie maakt deel van de behandeling uit. Met een binnen- en buitenfitness vormt onze praktijk de ideale omgeving voor een behandeling bij de sportkinesitherapeut.

Ademhaling- en Ontspanningstherapie

Deze therapie geeft je de middelen om eigen spanning te regelen. Zo wordt er uitgezocht of een probleem samenhangt met verhoogde spanning en hoe deze verminderd kan worden.

Lichaamsbewustwording staat centraal, met aangepaste oefeningen per individu.

Enkele indicaties voor deze therapie:
- spanningsgerelateerde problemen: hyperventilatieklachten, slaapproblemen, burn-out, vermoeidheid, hoofdpijn
- psychische problemen: paniek, angsten, bewegingsangst,...
- functionele problemen van houding, stem, adem en beweging: nek en rug klachten gerelateerd aan spanning, chronische pijn
- spanningsproblemen gerelateerd aan specifieke aandoeningen: hart- longziekten, ademproblemen, pre- of postoperatieve behandeling, astma, COPD

Specialisten
Nina Mariën
Hand- en polsrevalidatie
Handtherapie staat voor het behandelen en integreren van functiestoornissen in de hand, pols en arm. Hierbij kunnen spieren, botten, ligamenten, gewrichten, zenuwen en huid betrokken zijn.
U kan zowel voor conservatieve behandelingen (zonder operatieve ingreep) als voor revalidatie na een operatie bij Curatio Meerhout terecht. Na een uitgebreid vraaggesprek en klinisch onderzoek wordt de beste behandelingsmethode voor uw klachten en beperkingen bepaald.
De behandeling kan enerzijds bestaan uit mobilisaties van minder mobiele betrokken gewrichten of uit stabilisatie, kracht-en of coördinatie oefeningen. Vaak is handtherapie een erg intensief programma waarbij een goede inzet en thuisoefeningen noodzakelijk zijn voor het beste resultaat. De duur van het behandeltraject is daarbij erg afhankelijk van de ernst van de aandoening.
Enkele indicaties voor deze therapie:
- Duimbasisarthrose
- Vingerprothesen
- Peestendinopathieën en peesscheuren van hand-en of pols
- Fracturen in de pols, hand en distale radius
- Dupuytren
- Zenuwletsels
- Vingeramputaties
Specialisten
Katrien Verachtert